ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

มีการระบุชื่อพนักงานในรีวิว ฉันควรต้องกังวลไหม

เราอนุญาตให้นักท่องเที่ยวระบุตัวพนักงานของสถานที่ให้บริการในรีวิวได้ในกรณีที่ต้องการใช้ข้อมูลนี้เพื่ออธิบายถึงประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับ และเป็นการอธิบายในแง่ที่ว่าพนักงานคนดังกล่าวให้บริการหรือปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างไรบ้าง ข้อมูลนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวคนอื่นที่กำลังค้นหาสถานที่ให้บริการและธุรกิจโดยเฉพาะเจาะจง

หากคุณเชื่อว่ารีวิวนี้ ไม่ตรงตาม หลักเกณฑ์ของเรา คุณสามารถรายงานรีวิวดังกล่าวไปยังผู้ดูแลของเราผ่านทาง ศูนย์การบริหารจัดการของคุณได้เสมอ 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่