ฉันจะแก้ไขหรือลบคำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการได้อย่างไร