ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ฉันสามารถดูใบแจ้งหนี้รายชื่อผู้ร่วมธุรกิจได้อย่างไร

การดูและการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ของรายชื่อผู้ร่วมธุรกิจเป็นเรื่องง่าย และสามารถทำได้ทางออนไลน์โดยผ่านศูนย์การบริหารจัดการ สิ่งสำคัญคือ ต้องพึงระลึกไว้ว่า เจ้าของธุรกิจสำหรับเรียกเก็บเงินค่าบริการรายชื่อผู้ร่วมธุรกิจเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงใบแจ้งหนี้และข้อมูลการเรียกเก็บเงินได้ หากคุณคือเจ้าของธุรกิจสำหรับเรียกเก็บเงินสำหรับสถานที่ให้บริการของคุณ เพียงปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้น: 

  1. ไปที่ th.tripadvisor.com/Owners เพื่อเข้าสู่ระบบศูนย์การบริหารจัดการของคุณ
  2. เลือกสถานที่ให้บริการของคุณ
  3. วางเมาส์เหนือเมนู �ผลิตภัณฑ์ (Products)” ที่ส่วนบนสุดของหน้า ใต้ �รายชื่อผู้ร่วมธุรกิจ (Business Listings)” ให้คลิกที่ �การตั้งค่าบัญชี (Account Settings)”
  4. หากต้องการดูและ/หรือพิมพ์ใบแจ้งหนี้ต่างๆ ก่อนหน้านี้ ให้คลิกลิงก์สีน้ำเงินใต้คอลัมน์ที่ชื่อ �หมายเลขใบแจ้งหนี้ (Invoice Number)”
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่