ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

คู่มือข้อมูลสถานที่ให้บริการทัวร์

ทัวร์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลกิจกรรมน่าสนใจของเรา

หลักเกณฑ์แผนการท่องเที่ยวสำหรับทัวร์

เราต้องการให้แต่ละบริษัททัวร์มีตัวอย่างบันทึกตารางการท่องเที่ยวบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

ตัวอย่างตารางการท่องเที่ยวต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

  • ระยะเวลาการทัวร์
  • คำอธิบายของสิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์
  • คำอธิบายในสิ่งที่จะไปเยี่ยมชม/สิ่งที่จะทำในระหว่างการทัวร์
  • ชื่อเมืองซึ่งเป็นจุดที่ทัวร์ออกเดินทาง

บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวในฐานะผู้ให้บริการทัวร์

เราไม่สามารถแสดงรายชื่อบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวในฐานะบริษัททัวร์ได้ เว้นแต่ว่าบริษัทตัวแทนนั้นจะมีใบอนุญาตประกอบกิจการทัวร์ ที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐหรือกระทรวงการท่องเที่ยวในประเทศที่ทัวร์นั้นให้บริการ

หากบริษัทไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการทัวร์ หรือถ้าประเทศที่บริษัทให้บริการทัวร์ตั้งอยู่นั้นไม่ออกใบอนุญาตดังกล่าวให้ เราจะตรวจสอบรายการทั้งหมดต่อไปนี้:

  • ภาพถ่ายของรถยนต์หรือยานพาหนะของบริษัทที่มีตราประทับโดยถาวรของบริษัทอยู่บนยานพาหนะนั้นชื่ออย่างเป็นทางการของบริษัทต้องอ่านออกได้อย่างสมบูรณ์

หรือ

  • ภาพถ่ายของไกด์นำเที่ยวของบริษัทที่กำลังนำเที่ยวตอนออกทัวร์เราต้องสามารถเห็นโลโก้บริษัททัวร์อยู่บนเครื่องแต่งกายหรือป้ายใดๆ ที่ไกด์นำเที่ยวติดไว้ขณะกำลังนำเที่ยว เราจะไม่พิจารณาภาพถ่ายของพนักงานที่กำลังทำงานในสำนักงาน  ชื่ออย่างเป็นทางการของบริษัทต้องอ่านออกได้อย่างสมบูรณ์

ทัวร์แบบท่องเที่ยวด้วยตนเอง

ทัวร์แบบท่องเที่ยวด้วยตนเองกำหนดให้นักท่องเที่ยวต้องขอรับคู่มือท่องเที่ยว แผนที่หรืออุปกรณ์จากพนักงาน

บริษัทแบบเพียร์ทูเพียร์ (สัมผัสประสบการณ์กับคนท้องถิ่น)

บริษัทแบบเพียร์ทูเพียร์เหล่านี้ให้บริการเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับนักท่องเที่ยวพร้อมไกด์ในท้องถิ่นที่อาจเสนอทัวร์ ชั้นเรียน หรือประสบการณ์อื่นๆ แบบเฉพาะ

บริษัทแบบเพียร์ทูเพียร์อาจผ่านเกณฑ์ในการเป็นข้อมูลสถานที่ให้บริการหากสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดดังต่อไปนี้:

  • บริษัทแบบเพียร์ทูเพียร์ต้องเป็นคู่ค้าที่ดำเนินธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดและไม่ได้เป็นตัวแทนการขายในนามของผู้อื่น เว็บไซต์อย่างเป็นทางการต้องระบุอย่างชัดเจนว่าประสบการณ์ที่จะมอบให้นั้นพิเศษไม่เหมือนใครและส่งตรงโดยตัวบริษัทเอง
  • บริษัทให้บริการทัวร์แบบหนึ่งวันและมอบประสบการณ์ในเมืองที่พวกเขาจะต้องแสดงรายการข้อมูล และรายการนี้จะปรากฏโดยชัดเจนบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
  • เว็บไซต์อย่างเป็นทางการหมายรวมถึงคำอธิบายของข้อเสนอโดยทั่วไป/รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่มี
  • เว็บไซต์อย่างเป็นทางการหมายรวมถึงรายละเอียดการติดต่อเพื่อให้แขกวางแผนประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งอาจจะถูกปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

ทัวร์แบบระบุที่อยู่

หากมีสถานที่ที่ต้องให้บริการรถรับส่งเจาะจงเฉพาะที่หรือหลายที่ เราจะเลือกใช้ถนนซึ่งเป็นจุดที่ทัวร์ส่วนใหญ่เริ่มต้น

หากไม่มีสถานที่ที่ต้องให้บริการรถรับส่งเจาะจงเฉพาะที่ หรือสถานที่ที่ให้บริการรถรับส่ง/สถานที่รวมตัวมีกำหนดให้แล้วเท่านั้น หลังจากการจอง เราจะไม่แจ้งบันทึกที่อยู่ถนน

เราไม่บันทึกรายชื่อบริษัททัวร์ตามที่อยู่ทางไปรษณีย์หรือที่อยู่ของสำนักงาน

ทัวร์แบบเที่ยวชมเมือง

ทัวร์ทั้งหมดรวมถึงทัวร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเต็มรูปแบบ: เราจำเป็นต้องกำหนดให้มีตัวอย่างตารางการท่องเที่ยวโพสต์ลงบนเว็บไซต์ของบริษัท ตัวอย่างตารางการท่องเที่ยวต้องระบุอย่างชัดเจนถึงเมืองหลักที่ทัวร์ของบริษัทจะใช้เป็นจุดในการออกเดินทาง

ทัวร์เดียวกันออกเดินทางจากเมืองต่างกัน: หากทัวร์ต้องบริการรับลูกทัวร์มากกว่าหนึ่งเมือง เราใช้เป็นเมืองที่เป็นจุดในการออกเดินทางหลัก

ทัวร์ที่แตกต่างกันออกจากเมืองที่แตกต่างกัน: เพื่อที่จะได้รับการบันทึกข้อมูลในหลายเมือง บริษัททัวร์ต้องให้บริการทัวร์ที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละจุด/เมืองที่ออกเดินทาง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่