ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ทำไมคำขอบันทึกข้อมูลสถานที่ให้บริการของฉันจึงถูกปฏิเสธ

คำขอบันทึกข้อมูลสถานที่ให้บริการจะถูกปฏิเสธเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้:

  • บรรณาธิการของเราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสถานที่หรือธุรกิจนั้นสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของเรา เหตุนี้เนื่องจากมีข้อมูลทางออนไลน์ไม่เพียงพอ
  • บรรณาธิการของเราพิจารณาแล้วว่าสถานที่หรือธุรกิจ ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของเรา

อ่านหลักเกณฑ์ของเรา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่