ทำไมคำขอบันทึกข้อมูลสถานที่ให้บริการของฉันจึงถูกปฏิเสธ