ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

นโยบายเกี่ยวกับสัตว์ของ TripAdvisor คืออะไร

TripAdvisor จะไม่แสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการทำร้ายหรือฆ่าสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์

TripAdvisor ไม่มีการแสดงข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยวที่ทำการเผยแพร่ให้อาหารสัตว์ตัวเพื่อจุดประสงค์ด้านความบันเทิง

TripAdvisor จะแสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อสัมผัสกับสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ แต่เราจะไม่จำหน่ายตั๋วให้ไปสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้

เราเชื่อว่ารีวิวต่างๆ ที่ให้ข้อมูลจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถชั่งน้ำหนักตัวเลือกการท่องเที่ยวที่พวกเขามีและยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีความรับผิดชอบที่สำคัญทั้งด้านคุณภาพ บริการลูกค้าและประเด็นด้านจริยธรรม (เช่น วิธีปฏิบัติต่อสัตว์)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่