ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ

ข้อมูลสถานที่ให้บริการที่มีการปิดหรือย้ายกิจการ

หากสถานที่หรือธุรกิจปิดตัวเป็นการถาวรล่ะ

บรรณาธิการของเราจะดำเนินการหนึ่งในข้อต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์:

  • ทำเครื่องหมายว่าข้อมูลสถานที่ให้บริการนั้น ปิดให้บริการ
  • ลบออกจากข้อมูลสถานที่ให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา

หากสถานที่ให้บริการนั้นปิดชั่วคราว (เช่น เพื่อการปรับปรุงใหม่) หรือปิดตามฤดูกาล (เช่น ในช่วงฤดูหนาว) เราจะยังเก็บข้อมูลสถานที่ให้บริการแห่งนั้นบนเว็บไซต์ของเรา และเราจะไม่ทำเครื่องหมายว่าปิดให้บริการ

หากสถานที่หรือธุรกิจย้ายไปยังที่อยู่ใหม่ล่ะ

บรรณาธิการของเราจะดำเนินการหนึ่งในข้อต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์:

  • ทำเครื่องหมายว่าข้อมูลสถานที่ให้บริการเดิม ย้ายแล้ว และสร้างข้อมูลสถานที่ให้บริการใหม่โดยใช้ที่อยู่ใหม่
  • อัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการเดิม
  • ลบข้อมูลสถานที่ให้บริการเดิมออกจากเว็บไซต์ของเรา

หากเป็นธุรกิจใหม่ทั้งหมดโดยเปิดทำการในที่อยู่เดิมที่เป็นธุรกิจที่ปิดให้บริการไปแล้วล่ะ

บรรณาธิการของเราจะดำเนินการหนึ่งในข้อต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์:

  • ทำเครื่องหมายว่าข้อมูลสถานที่ให้บริการเดิม ปิดให้บริการ และสร้างข้อมูลสถานที่ให้บริการใหม่สำหรับธุรกิจใหม่
  • อัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการเดิม
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่