ฉันจำเป็นต้องยืนยันทัวร์หรือกิจกรรมของฉันอีกครั้งหรือไม่