Yardım Merkezi

Bildirimlere İşletme Sahibi Yanıtı Kuralları

TripAdvisor, işletme kaydınızda yer alan bildirimleri yanıtlayabilme şansınızın olmasını istiyor.Bildirimleri yanıtlayabilmek için yönetim yanıtlarının şu kurallara uygun olması gerekir:

  • Aileye Uygun: Küfür, tehdit, ön yargılı yorum, nefret içerikli söylem veya aileye uygun olmayan diğer türde içerik bulundurmamalıdır. Şiddet içerikli suç eylemlerinin görüntülü bildirimlerini veya birinci elden yasadışı etkinliklere katılım bildirimlerini içermemelidir.
  • Eşsiz ve bağımsız olmalıdır: Sitemizde yayımlanan her bildirim için bir yanıta izin veriyoruz. Bildirime yanıt vermek üzere atandığınızı kesinleştirmek için lütfen işletmenizin diğer yetkili yönetimiyle veya sahipleriyle iletişim kurun.
  • Orijinal: Başka kaynaklardan aktarılmış ve başka yerde yayımlanmış içerik olmamalıdır. Buna konukların veya diğer üçüncü tarafların gönderdikleri dahildir.
  • Profesyonel: Yönetim yanıtları, bildirimlerin altında yayımlanır. Bunlar, genel TripAdvisor kullanıcıları tarafından okunur ve bu nedenle de işletmenizin müşteri hizmetleri politikalarına uygun bir şekilde yazılmış olmalıdır.
  • Tüm TripAdvisor kullanıcılarını ilgilendirmelidir: Lütfen bildirimle ilgisi olmayan içerikte yanıtlar göndermeyin. Kişisel saldırılar veya kişi karakteriyle ilgili alâkasız yorumlar olmamalıdır. Yorum hilelerine ilişkin herhangi bir suçlama yapılamaz. Ayrıca, doğrudan TripAdvisor çalışanlarına yöneltilen veya TripAdvisor kuralları ile ilgili yorum içeren bir yanıt verilemez. İşletme sahiplerinin yanıtları; yönetimin veya çalışanların birinci elden tecrübelerine dayalı olmalıdır.
  • Kişisel Gizliliğe Saygılı Olmalıdır: Yorum yazanların kimliğiyle ilgili yürütülmüş fikirler içermemelidir. Herhangi birinin kişisel bilgileri (adı, adresi, telefon numarası dahil) veya kişinin kimliğini açığa çıkaran diğer bilgilerin verilmesi yasaktır.
  • Ticari Amaç Gütmeyen: Hiçbir türden tanıtım içeriği (konuğun işletmenizi ziyaret etmesi için verilen teşvik unsurları, sadakat programları ve söz konusu yorumla alâkasız URL’ler dahil) kullanılamaz. Herhangi bir URL’yi reddetme hakkımızı saklı tutarız.
  • Okunması kolay: HTML etiketi, tamamen BÜYÜK HARF kullanımı, argo, biçimlendirme sorunu, tekrarlanan metin veya yazım sembolü olmamalıdır. Yazdığınız dile uygun, doğru alfabeyi kullanın. Başka bir alfabeyle yazmayın. Okunaksız veya anlaşılmaz bir şekilde makine çevirisi yapılmış yönetim yorumları kabul edilmeyecektir. İki dilde yazılmış yönetim yanıtları reddedilir.

Yanıtınız bu kurallara uygunsa genel olarak 48 saat içinde yayımlanır ve tarafınıza bildirilir.

Bu makale yardımcı oldu mu?