Yardım Merkezi

Mesajlarla ilgili e-posta bildirimlerimi nasıl düzeltirim?

TripAdvisor'dan yeni bir mesajla ilgili bildirim e-postası aldığınız halde, söz konusu mesajı Mesaj Gelen Kutunuzda görmediğiniz için e-posta bildirimleriniz çalışmıyor gibi görünüyorsa bunun nedeni, mesajlaşma özelliğinin kötüye kullanımından dolayı şikayetler aldığımızda üyelerin gelen kutularındaki mesajları zaman zaman kaldırmamızdır. Kötüye kullanıma reklam, spam veya kurallarımıza göre uygunsuz içeriğe sahip mesajlar dahildir. Üyelerimizin bu türden malzemeye gereksiz yere maruz kalmasını en az seviyeye indirmek için bu mesajları sileriz.

Bu tür durumlarda, bildirimler genellikle mesaj gönderildikten hemen sonra gönderildiği için almış olduğunuz e-posta bildirimini geri çekemiyoruz.

Bu makale yardımcı oldu mu?