Yardım Merkezi

TripAdvisor özel mesajları izliyor mu?

TripAdvisor, üyelerin birbirlerine gönderdiği mesajları aktif olarak izlemez. Bununla birlikte, isteğiniz üzerine teknik destek sağlamak veya mesaj kurallarımızın ya da Kullanım Koşulları'nın ihlalleriyle (ör. istenmeyen mesaj gönderimi, ticari postalar ve kötüye kullanım bildirimi) ilgili araştırma yapmak için zaman zaman özel mesajlara erişmemiz gerekebilir. Dolayısıyla, yanlış kullanım olduğunu doğrularsak, mesajları okuma veya silme hakkımızı ve mesajlaşma ayrıcalıklarını geçici veya kalıcı olarak devre dışı bırakma hakkımızı saklı tutarız.

Sizin açık izniniz olmadıkça üyelerle aranızdaki yazışmaların içeriğini asla diğer üyelere veya başka bir üçüncü tarafa ifşa etmeyiz.

İlkelerimize uygun olmayan özel bir mesaj alırsanız, lütfen mesajın alt kısmında yer alan önemsiz e-posta veya taciz raporlama düğmesini kullanarak bize bildirin.

 

Bu makale yardımcı oldu mu?