Yardım Merkezi

TripAdvisor/Kiva ortaklığı nedir ve nasıl katılabilirim?

Kiva ile yapılan bu ortaklık uygun TripAdvisor yorumcularının TripAdvisor tarafından finanse edilerek, ziyaret ettikleri yerlerde küçük ölçekli işletme sahiplerine ve topluluklara 25$ mikro kredi vermesini sağlar. Bir üye Kiva tarafından desteklenen bir ülkede (ABD'den başka), belirli TripAdvisor sitelerinde (ABD (.com), İngiltere, Kanada, İrlanda veya Avustralya) bir otelle, devre mülkle, restoranla veya gezilecek yerle ilgili yorum yaptığında, o yorumcu TripAdvisor'dan 25$ değerindeki bir mikro krediyi o ülkedeki bir alıcıya yönlendirme hakkını kazanır. Krediler tamamen TripAdvisor'ın 250.000$ tutarındaki fonundan karşılanır ve katılım için sizden herhangi bir ücret alınmaz.

Uygunluk şartları:

  • ABD, İngiltere, Kanada, İrlanda veya Avustralya'da yaşayan gezginler programa katılabilir.
  • Yorum, ABD'deki değil Kiva tarafından desteklenen ülkelerdeki işletmeler için olmalıdır,
  • ve şu TripAdvisor sitelerinin birinden gönderilmelidir: ABD (.com), İngiltere, Kanada, İrlanda veya Avustralya.
  • Mikro kredi hediyeleri sadece uygun her ülkede yorumcunun ilk yorumu için verilir.


Şu şekilde çalışır:

  1. www.tripadvisor.com.tr adresinde oturum açın.
  2. Kiva tarafından desteklenen ülkelerden birinde (ABD dışında) gittiğiniz otel, devre mülk, restoran veya gezilecek yerlerden birini bulun.
  3. Diğer gezginlerin sizin deneyimlerinizden yararlanabilmesi için TripAdvisor'da (ABD (.com), İngiltere, Kanada, İrlanda veya Avustralya siteleri) yorumunuzu ekleyin.
  4. Bir yorum gönderdikten sonra, TripAdvisor'dan mikro krediyle ilgili bilgileri içeren bir e-posta alırsınız. Bu e-posta sizi 25$ tutarındaki mikro kredi hediyesinin verildiği Kiva.org'a yönlendirir.
  5. Söz konusu ülkedeki muhtemel kredi alıcılarını inceleyin ve TripAdvisor'ın mikro kredi hediyesini alacak birini seçin.


Hepsi bu kadar! Dünyayı daha iyi bir yer halinde getirmemize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz.


Bu makale yardımcı oldu mu?