Yardım Merkezi

Seyahat Rehberleri nedir?

TripAdvisor Seyahat Rehberleri, dünya üzerindeki tüm destinasyonlarda yapılacak muhteşem şeyleri bulmanıza yardım eder. Seyahat Rehberleri, mükemmel seyahatinizi planlamanıza yardımcı olacak ipuçları, fikirler, geçmişe yönelik bilgiler ve yerel bakış açıları sağlar.

TripAdvisor Seyahat Rehberleri, iki şekilde oluşturulabilir:

Yetkili rehberler: Bu seçkin ve yetkili rehberler, rehber başlığında "TripAdvisor tarafından özel olarak yetkilendirilmiştir" metniyle ifade edilir. Bunlar belirli konuları ve bölgeleri kapsar, TripAdvisor tarafından resmî olarak yetkilendirilmiştir ve TripAdvisor’da yayımlanması için kalite kontrolleri, dil bilgisi denetimi ve şirket editörünün incelemesi dahil olmak üzere önemli ölçüde ilave ve detaylı düzeltme ve değerlendirme gerekliliklerine ve süreçlerine tabidir. Bu özel rehberler, bedel karşılığı oluşturulan yetkilendirilmiş içerikler olup TripAdvisor’ın mülkiyetindedir. Bu rehberlere ilişkin her türlü sorunla ilgili olarak bizi haberdar etmek için lütfen bu rehberlerin altındaki bildirme bağlantısını kullanın.

Yetkilendirilmiş Rehber Örnekleri:

Gözlerden Uzak Venedik

Barselona’da 3 Gün

Aileler İçin Dublin Rehberi

Kullanıcılar tarafından hazırlanan rehberler: TripAdvisor’daki katkı sahipleri, gönüllü olarak rehber yazma imkanına sahiptir. Bu programa ilişkin genel politikalar, Kullanım Koşullarımız ile tutarlı bir şekilde uygulanır. TripAdvisor’ın yorum politikasına uygun olarak TripAdvisor, politikalarımızı ihlal etmediği sürece söz konusu içeriği düzenlemez veya kaldırmaz. Bir rehberin politikalarımızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, bunu araştırabilmemiz için bize bildirmek üzere rehberin altındaki bildirme işlevini kullanın.

 

Bu makale yardımcı oldu mu?