Yardım Merkezi

Yardım Merkezinde arama

Yönetimin Yanıtı'yla İlgili Kurallar

TripAdvisor Support -

TripAdvisor, konaklama yeri, restoran veya gezilecek yerlerin yönetimi ya da temsilcilerine kendi işletmeleri hakkında yazılan yorumlara yanıt verme olanağı tanır. Lütfen yanıtın sitemizde yayınlanmasını istediğiniz gibi yazıldığından emin olun. Yönetim yanıtınızın yayınlanabilmesi için aşağıdaki koşullara uygun olmalıdır:

  • Aile için uygun - Uygunsuz bir dil veya resim içermemelidir.
  • Benzersiz ve bağımsız - Sitemizde yayımlanan her yorum için tek bir yanıta izin veririz. Yoruma yanıt vermek üzere atandığınızı kesinleştirmek için lütfen işletmenizin diğer yetkili yönetimiyle veya sahipleriyle iletişim kurun.
  • Orijinal - Başka kaynaklardan materyal içermemeli (bir konukla veya başka bir üçüncü tarafla yapılan görüşmeler dahil).
  • Profesyonel - Yönetim yanıtları, yanıtladığınız yorumun altında yayınlanır. Bu yanıtlar tüm TripAdvisor kullanıcıları tarafından okunur ve işletmenizin müşteri hizmetleri politikalarını temsil edecek bir tarzda yazılmalıdır.
  • Tüm TripAdvisor kullanıcılarıyla alakalı - Konuyla alakasız içerik kaldırılır. Yönetim yanıtları, yorumu yapan kişiyi tehdit etmemelidir veya yorumu yapan kişinin üstünde baskı kurmamalıdır ya da sitemizde yorum yapanların katılımlarını baskılayacak girişimlerde bulunmamalıdır. Yorum hilelerine ilişkin herhangi bir suçlama yapılamaz.
  • Kişisel Gizliliğe Saygılı - Yorum yapanın kimliğiyle ilgili tahminde bulunmamalı veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgiler içermemelidir.
  • Ticari olmayan - Herhangi bir tanıtım materyali içermemelidir. Herhangi bir URL'yi reddetme hakkımızı saklı tutarız.

 

Yanıtınız bu kurallara uygunsa genel olarak birkaç iş günü içinde yayınlanır ve tarafınıza bildirilir. Yönetimin Yanıtı'nın neden ve nasıl yazılacağıyla ilgili daha fazla bilgi için ipucu sayfamıza ve kılavuzumuza veya konuyla ilgili bu SSS sayfasına bakabilirsiniz.

Bir Yönetimin Yanıtı yazmak için Yönetim Merkezi'ne gidin ve Hızlı Bağlantılar altındaki "Bir Yönetimin Yanıtı Yazın"ı seçin.

TripAdvisor, istediği zaman ve herhangi bir nedenle yorumları veya yönetimin yanıtlarını kaldırma hakkını saklı tutar. TripAdvisor'da yayımlanan yorumlar kişisel ve oldukça öznel görüşlerdir. Yorumlarda ifade edilen görüşler TripAdvisor üyelerine ait olup TripAdvisor LLC şirketine ait değildir. Yorumcular tarafından veya yönetim yanıtlarında ifade edilen görüşler bizim onayımız dışındadır. Bu web sitesinde listelenen veya hakkında yorum yapılan herhangi bir kuruluşla bağlantımız yoktur.

Gizlilik politikamız uyarınca, TripAdvisor hiç kimsenin kişisel iletişim bilgilerini ifşa etmez.