Yardım Merkezi

Yardım Merkezinde arama

Yönetim Yanıtı’yla İlgili Kurallar

TripAdvisor Support -

TripAdvisor, konaklama yeri, restoran veya gezilecek yerlerin yönetimi ya da temsilcilerine kendi işletmeleri hakkında yazılan yorumlara yanıt verme olanağı tanır. Lütfen yanıtın sitemizde yayımlanmasını istediğiniz gibi yazıldığından emin olun. Yayımlanabilmesi için, yönetim yanıtınızın aşağıdaki koşullara uygun olması gerekir:

  • Aileye uygun - Kötü bir dil veya resim içermemelidir.
  • Benzersiz ve bağımsız - Sitemizde yayımlanan her yorum için tek bir yanıta izin veririz. Yoruma yanıt vermek üzere atandığınızı kesinleştirmek için lütfen işletmenizin diğer yetkili yönetimiyle veya sahipleriyle iletişim kurun.
  • Orijinal - Bir konukla veya başka bir üçüncü tarafla yapılan görüşmeler dahil olmak üzere, başka kaynaklardan materyal içermemelidir.
  • Profesyonel - Yönetim yanıtları, yanıtladığınız yorumun altında yayımlanır. Bu yanıtlar tüm TripAdvisor kullanıcıları tarafından okunur ve işletmenizin müşteri hizmetleri politikalarını temsil edecek bir üslupla yazılmalıdır.
  • Tüm TripAdvisor kullanıcılarıyla ilgili - Alakasız içerik kaldırılır. Yönetim yanıtları, yorumu yapan kişiyi tehdit etmemelidir veya yorumu yapan kişinin üstünde baskı kurmamalıdır ya da sitemizde yorum yapanların katılımlarını baskılayacak girişimlerde bulunmamalıdır. Yorum hilelerine ilişkin herhangi bir suçlama yapılamaz.
  • Kişisel Gizliliğe Saygılı - Yorum yapanın kimliğiyle ilgili tahminde bulunmamalı veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgiler içermemelidir.
  • Ticari olmayan - Herhangi bir tanıtım materyali içermemelidir. Herhangi bir URL’yi reddetme hakkımızı saklı tutarız.

Yanıtınız bu kurallara uygunsa genel olarak birkaç iş günü içinde yayımlanır ve tarafınıza bildirilir. Yönetim Yanıtlarının neden ve nasıl yazılacağı hakkında daha fazla bilgi için rehberimize göz atın.

Bir Yönetim Yanıtı yazmak için Yönetim Merkezi’ne giriş yapın. Menüde, "Yorumlar" sekmesini tıklayın ve "Yorumları yanıtlayın"ı seçin.

TripAdvisor; bir yorumu veya yönetim yanıtını istediği zaman ve herhangi bir nedenle kaldırma hakkını saklı tutar. TripAdvisor'da yayımlanan yorumlar kişisel ve oldukça öznel görüşlerdir. Yorumlarda ifade edilen görüşler TripAdvisor üyelerine ait olup TripAdvisor LLC şirketine ait değildir. Yorumcular tarafından veya yönetim yanıtlarında ifade edilen görüşlerin bizim onayımız dışındadır. Bu web sitesinde listelenen veya hakkında yorum yapılan herhangi bir kuruluşla bağlantımız yoktur.

Gizlilik politikamız uyarınca, TripAdvisor hiç kimsenin kişisel iletişim bilgilerini ifşa etmez.