Yardım Merkezi

Yönetim Yanıtıyla İlgili Kurallar

TripAdvisor; konaklama yeri, restoran veya gezilecek yerlerin yönetimi ya da temsilcilerine kendi işletmeleri hakkında yazılan yorumlara yanıt verme olanağı tanır. Lütfen yanıtın sitemizde yayımlanmasını istediğiniz gibi yazıldığından emin olun. Yayımlanabilmesi için, yönetim yanıtınızın aşağıdaki koşullara uygun olması gerekir:

  • Aile İçin Uygun: Küfür, tehdit, önyargılı yorum, nefret içerikli söylem veya diğer aileye uygun olmayan içerik içermemelidir. Şiddet içerikli suç eylemlerinin görüntülü bildirimlerini veya uyuşturucuyla ilgili eylemlerin paylaşımını içermemelidir. Ölümle ilgili bildirimler kişisel bazda değerlendirilecektir.
  • Benzersiz ve bağımsız: Sitemizde yayımlanan her yorum için tek bir yanıta izin veririz. Yoruma yanıt vermek üzere atandığınızı kesinleştirmek için lütfen işletmenizin diğer yetkili yönetimiyle veya sahipleriyle iletişim kurun.
  • Orijinal olmalıdır: Başka kaynaklardan aktarılmış, dedikodu türünden ve başka yerde yayımlanmış içerik olmamalıdır. Buna konukların veya diğer üçüncü tarafların gönderdikleri dahildir.
  • Profesyonel: Yönetim yanıtları, yanıtı yazarken belirttiğiniz yorumun altında yayımlanır. Bunlar genel TripAdvisor kullanıcıları tarafından okunur ve bu nedenle de işletmenizin müşteri hizmetleri politikalarına uygun bir şekilde yazılmış olmalıdır.
  • Tüm TripAdvisor kullanıcılarını ilgilendirmelidir: Lütfen söz konusu yorumla ilgisi olmayan yanıtlar göndermeyin. Kişisel saldırılar veya bir kişi karakteriyle ilgili alâkasız yorumlar olmamalıdır. Yönetim yanıtları, yorumu yapan kişiyi tehdit etmemelidir veya yorumu yapan kişinin üstünde baskı kurmamalıdır ya da sitemizde yorum yapanların katılımlarını baskılayacak girişimlerde bulunmamalıdır. Yorum hilelerine ilişkin herhangi bir suçlama yapılamaz. Ayrıca, doğrudan TripAdvisor çalışanlarına yöneltilen veya TripAdvisor kuralları ile ilgili yorum içeren bir yanıt verilemez. İşletme sahiplerinin yanıtları; yönetimin veya çalışanların birinci elden tecrübelerine dayalı olmalıdır.
  • Kişisel Gizliliğe Saygılı: Yorumu yapan kişinin kimliğini açıklayıcı hiçbir söylemde bulunulamaz. Bir kişinin kişisel bilgileri (ad, adres, telefon numarası dahil) veya kişinin kimliğini ifşa etmek için kullanılabilecek diğer bilgilerin verilmesi yasaktır.
  • Ticari amaçlı olmamalıdır: Hiçbir türden tanıtım içeriği (konuğun tekrar gelmesi için verilen teşvik unsurları, sadakat programları ve söz konusu yorumla alâkasız URL’ler dahil) kullanılamaz. Herhangi bir URL’yi reddetme hakkımızı saklı tutarız.
  • Standart e-posta görgü kurallarına göre yazım: Hiçbir HTML etiketi, aşırı BÜYÜK HARF kullanımı, argo, biçimlendirme sorunları, tekrarlanan metin veya yazım sembolleri kullanılmamalıdır. Lütfen listeleri de kapsayan çoğu metin ve paragraf formatlamalarının işletme sahiplerinin yorumlarında görünmeyeceğini göz önünde bulundurun. Yazdığınız dile uygun, doğru alfabeyi kullanın. Başka bir alfabeyle yazmayın. Okunaksız veya anlaşılmaz bir şekilde makine çevirisi yapılmış yönetim yorumları kabul edilmeyecektir. İki dilde yazılmış yönetim yanıtları reddedilir.
  • Geçerli bir e-posta adresi girilerek gönderilmiş olmalıdır: Lütfen hiçbir şekilde sahte e-posta adresi girmeyin. Yanıtınızla ilgili bir sorunla karşılaştığımızda sizinle iletişime geçmemiz gerekebilir.

Yanıtınız bu kurallara uygunsa genel olarak birkaç iş günü içinde yayımlanır ve tarafınıza bildirilir. Yönetim Yanıtlarının niçin ve nasıl yazılması gerektiği hakkında daha fazla bilgi için rehberimize bakın.

Yönetim Yanıtı yazmak için Yönetim Merkezi’ne giriş yapın. Menüde, "Yorumlar" sekmesini tıklayın ve "Yorumları yanıtlayın"ı seçin.

TripAdvisor; bir yorumu veya yönetim yanıtını istediği zaman ve herhangi bir nedenle kaldırma hakkını saklı tutar. TripAdvisor’da yayımlanan yorumlar kişisel ve oldukça öznel görüşlerdir. Yorumlarda ifade edilen görüşler TripAdvisor üyelerine ait olup TripAdvisor LLC şirketine ait değildir. Yorumcular tarafından veya yönetim yanıtlarında ifade edilen görüşlerin bizim onayımız dışındadır. Bu web sitesinde listelenen veya hakkında yorum yapılan herhangi bir kuruluşla bağlantımız yoktur.

Gizlilik politikamız uyarınca, TripAdvisor hiç kimsenin kişisel iletişim bilgilerini ifşa etmez.

Bu makale yardımcı oldu mu?