Yardım Merkezi

Yönetim Yanıtı ile İlgili Kurallar

Katkılarınıza değer veriyor ve sizin gibi gezginlerle etkileşimde bulunmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca TripAdvisor’ın, seyahat öneri ve bilgileri için güvenli ve güvenilir bir kaynak olmasını sağlamak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olmak için TripAdvisor’ın İçerik Politikası'na ve yorumlara verilen yönetim yanıtları ile ilgili aşağıda yer alan kurallara uymanızı rica ederiz:

Özgün

Lütfen konuklarla veya diğer üçüncü taraflarla olan yazışmaları ya da gezgin yorumlarından alınmış yorum parçalarını kullanmayın.

Ticari Amaç Gütmeyen

Lütfen hiçbir türde ticari veya tanıtım amaçlı içerik eklemeyin. Hediye, hizmet veya para gibi kişisel kazanç teklifiyle yazılan yanıtlar kaldırılır. Yapılan yorumla ilgili olmadıkça, bağlantı içeren yanıtlara izin verilmez.

İlgili

Lütfen söz konusu yorumla ilgisi olmayan yanıtlar göndermeyin. Siyaset, ahlak, din ya da daha geniş kapsamlı sosyal konular hakkında kişisel fikir belirtilmesine izin verilmez. Yönetim yanıtları, yorumu yapan kişiyi tehdit etmemelidir veya yorumu yapan kişinin üstünde baskı kurmamalıdır ya da sitemizde yorum yapanların katılımlarını baskılayacak girişimlerde bulunmamalıdır. Yorum hilelerine ilişkin herhangi bir suçlama yapılamaz. Ayrıca, doğrudan TripAdvisor çalışanlarına yöneltilen veya TripAdvisor kuralları ile ilgili yorum içeren bir yanıt verilemez.

Gizliliğe Saygılı

Yorum sahibinin kimliğini açıklayıcı hiçbir söylemde bulunulamaz. Herhangi bir kişinin kimliğini açığa çıkaran; adı, adresi ve telefon numarası dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan kişisel bilgilerin verilmesi yasaktır.

Okuması Kolay

İşletme sahibi yanıtlarında görünmeyen liste, madde vb. diğer biçimlendirmeleri eklemeyin. Okunaksız veya anlaşılmaz bir şekilde makine çevirisi yapılmış yönetim yorumları kabul edilmeyecektir.

Bu makale yardımcı oldu mu?