Yardım Merkezi

Hakkında bildirimde bulunduğum yorum neden kaldırılmadı?

İşletme sahiplerine ve gezginlere olduğu gibi üyelerimize de sorunların teşhisinde bize yardımcı olmaları konusunda güveniyoruz. Raporladığınız bir yorum kurallarımızı ihlal ediyorsa veya bu yorumla ilgili uygunsuz bir durum saptarsak yorumu kaldırırız. Ancak yorumun içeriğiyle aynı görüşte olmamak, yorumun kaldırılması için yeterli gerekçe oluşturmaz. TripAdvisor, ihtilaflı durumlarda arabulucu veya hakem rolü üstlenmez.

Her olayla ilgili iki farklı görüş olduğunun bilincindeyiz ve üyelerimizin sizin görüşlerinizi de öğrenmelerini istiyoruz. Henüz göndermediyseniz, bu yoruma bir yanıt göndermenizi öneririz. Yanıtınız, yorumun hemen altında görüntülenir; böylece gezginler her iki bakış açısını da görebilir.

Yanıtınızın yayımlanabilmesi için, yazmadan önce lütfen yönetim yanıtı politikalarımızı okuyun.

Yönetim Yanıtı göndermek için

  1. Yönetim Merkezi’ne giriş yapın.
  2. Menüdeki "Yorumlar" sekmesini tıklayın.
  3. "Yorumları Yanıtlayın"ı seçin.

 

Bu makale yardımcı oldu mu?