Yardım Merkezi

İşletmemle ilgili yorum yapılabilmesi için işletmemin TripAdvisor'da kayıtlı mı olması gerekir?

Gezginlerin işletmenizle ilgili yorum yapabilmeleri için işletmenizin TripAdvisor'da kayıtlı olması gerekir. Sizin veya gezginler için yeni kayıt isteğinde bulunmak oldukça kolaydır. Kriterlerimizi karşılıyorsanız ve istekte bulunan kişi yerinizi doğru konumda belirtmek için yeterli bilgileri bize sağlarsa işletmenizi ekleriz.

Yeni bir kayıt isteğinde bulunma ile ilgili bilgi edinin.

 

Bu makale yardımcı oldu mu?