search shadow

İşletmeme ait büyük çaplı bir tadilatla ilgili nasıl bildirimde bulunabilirim?