Yardım Merkezi

Konaklama yeri kaydıyla ilgili kurallar

Temel Şartlar

TripAdvisor’daki konaklama yerleri, aşağıdaki tüm kriterlere uygun olmalıdır:

 • Herkese açık olmalıdır
 • Resmî bir adı olmalıdır
 • Tek ve daimi bir yerde resmî bir adresi olmalıdır
 • Sabit tek bir konumda, yılda üst üste 12 hafta açık olmalıdır
 • Birden fazla odası/birimi olmalıdır
 • Aynı anda birden fazla konuğu/konuk grubunu ağırlayabilmelidir
 • İşletmede günde en az 6 saat çalışan tam zamanlı personel bulunmalıdır
 • Konukların 7 geceden fazla kalma zorunluluğu OLMAMALIDIR
 • Hâlihazırda faaliyette veya gelecekteki bir açılış tarihi için rezervasyon alıyor olmalıdır

Kısıtlamalar

Aşağıdakiler, konaklama yeri olarak kaydedilmeye UYGUN DEĞİLDİR:

 • İşletme yönetim şirketleri
 • Rezervasyon şirketleri
 • Personelin, odaların/birimlerin bulunduğu adreste kalmadığı işletmeler
 • Aynı şirkete ait, ancak farklı konumlarda bulunan birden fazla birim (örneğin, geniş dağlık bir alanda bulunan bir kabin grubu)
 • Bir havaalanında, güvenlik bölümünün ardında bulunan konaklama yerleri
 • Başka bir konaklama yerinin bir bölümü veya oda grubu olan konaklama yerleri
  • Muhtemel istisna:Bölümün tamamen ayrı olduğu (farklı bir binada, müstakil bir katta, ayrı bir kulede) ve resmî adının, ayrı işletme lisansının bulunduğu durumlarda geçerlidir

Konaklama Yeri Kategorileri

Her konaklama yeri kaydı, editörlerimiz tarafından sadece tek bir konaklama yeri kategorisine atanır:

Bir mekanın belirli bir konaklama kategorisinde olabilmesi için aşağıdaki şartlardan BİRİNİ doğrulamamız gerekmektedir:

 • Konaklama yeri kategori şartlarına uygun olmalıdır. Gerekli hizmetleri konaklama yerinin resmî web sitesinde ve bir rezervasyon ortağının web sitesinde görmemiz gereklidir.

VEYA

 • Konaklama yeri, yerel bir hükümet veya turizm yetkilisi tarafından verilmiş bir resmî işletme lisansına sahip olmalı ve lisansta yerel yetkililer tarafından tanımlanmış konaklama yerinin türü belirtilmelidir.

Aşağıdakiler lisans olarak KABUL EDİLMEZ :

 • Sağlık izinleri
 • Yemek ve içecek lisansları:
 • Vergiyle ilgili belgeler
 • Yangın/asayiş/güvenlik izinleri
 • Sigorta belgeleri
 • Resmî bir hükümet veya turizm kurulu tarafından verilmemiş belgeler

Kiralık Yazlıklar

TripAdvisor, aynı anda tek bir konuğun/grubun özel kullanımına yönelik konaklama yerlerini kaydetmez. Bu tür işletmeler kiralık yazlık kategorisine uygun olabilirler.

Kiralık yazlığınızı TripAdvisor Kiralık Yazlıkları sayfasına giderek kaydettirin.

Bu makale yardımcı oldu mu?