Yardım Merkezi

Bir yerin veya işletmenin TripAdvisor’a eklenmesini nasıl isteyebilirim?

Aradığınız restoran, gezilecek yer, konaklama yeri veya havayolu şirketi, kayıtlarımızda yoksa bize bildirin.

Herhangi bir talepte bulunmadan önce söz konusu mekanın veya işletmenin kurallarımıza uygun olduğundan emin olun:

Mekan veya işletme, kurallarımıza uygunsa aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak isteğinizi gönderin:

Gezginler: TripAdvisor’a bir yer ekleyin

İşletme sahipleri ve yöneticileri: İşletmenizi TripAdvisor’a kaydedin

Yetkili havayolu şirketi temsilcileri: Şirket e-posta adresinizden (örneğin, jale@abc-havayolları.com) bize e-posta gönderin

Bu makale yardımcı oldu mu?