Yardım Merkezi

Yapılacak Şeylerle ilgili kayıt kuralları

Temel Koşullar

TripAdvisor'da, “Yapılacak Şeyler”in aşağıdaki şartlara uyması gerekir.

Daimi gezilecek yerler:

 • Turistlerin ilgisini çekmelidir
 • Aileler için uygun olmalıdır
 • Hayvanlarla ilgili politikamıza uygun olmalıdır
 • Resmî bir adı ve sabit bir adresi olmalıdır
 • Faaliyette olmalı ve düzenli biçimde herkese açık olmalıdır
 • Yıl içerisinde en az üst üste 12 hafta boyunca açık olmalıdır
  • İstisna: Bir mekanda yılda üst üste en az 24 hafta boyunca gösteri yapılmalıdır
 • Hâlihazırda faaliyette veya gelecekteki bir açılış tarihi için rezervasyon alıyor olmalıdır

Turlar, deniz seyahatleri ve kurslar:

 • Turistlerin ilgisini çekmelidir
 • Aileler için uygun olmalıdır
 • Hayvanlarla ilgili politikamıza uygun olmalıdır
 • Resmî bir adı ve yayımlanmış telefon numarası veya e-postası olmalıdır
 • Şahsa ait bir tur değil, tur şirketi olmalıdır
 • Yıl içerisinde en az üst üste 12 hafta boyunca açık olmalıdır
 • Örnek bir seyahat programı sunan ve aşağıdaki bilgileri içeren resmî bir web sitesi olmalıdır:
  • Turun süresi
  • Turun içeriğine ilişkin açıklama
  • Turun başladığı şehrin adı
 • Turda kurs etkinliği olacaksa bu etkinliğin günübirlik kurs şeklinde olması gerekmektedir
 • Daha fazla bilgi için Tur kayıt kuralları sayfasına bakın

Kısıtlamalar

Aşağıdakiler, Yapılacak Şeyler sınıfına GİRMEMEKTEDİR:

 • Bir günden uzun süreli eğitimler, atölye çalışmaları, kurslar veya inziva merkezleri
 • Aile dostu kriterlerimizi ihlal eden işletmeler
 • Hayvanlarla ilgili politikamızı ihlal eden işletmeler
 • Şehirler, ilçeler veya havaalanları
 • Etkinlikler, festivaller veya kullanıcılar tarafından gönderilen kısa süreli diğer yapılacak şeyler
  • Not: Bazı etkinlikler TripAdvisor'da kayıtlı olmakla birlikte bunların editörler tarafından seçilmiş oldukları göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Seyahat acenteleri (sadece belirli şartları karşılayanlar) veya diğer aktivite ya da hizmet tedarikçileri
 • Bilet satış şirketleri
 • İnternet/Mobil Cihaz tabanlı işletmeler veya etkinlikler
  • Rezervasyon platformları, çevrimiçi satıcılar vb.
  • Mobil uygulamalar, rehbersiz turlar vb.
 • Tesislerine giriş veya tesis kullanımı için üyelik ya da başvuru gerektiren kulüpler veya işletmeler
 • Mağaza zincirleri (merkez binanın bulunduğu yer hariç)
 • Araba kiralama, elektronik cihaz kiralama veya kişisel eşya kiralama
 • Etkinlik planlayıcıları: Düğün planlayıcıları, concierge hizmetleri, fotoğrafçılar, etkinlik organizatörleri vb.

Yapılacak Şey Kategorileri

Yapılacak Şeyler, gezilecek yer türlerini içeren farklı kategoriler altında görüntülenir.

Kayıt için uygun olan ve olmayan şeylerle ilgili ayrıntılı açıklamalar için Yapılacak Şey kategorileri sayfasına bakın.

Bu makale yardımcı oldu mu?