Yardım Merkezi

Neler hile olarak değerlendirilir?

Neler hile olarak değerlendirilir?

TripAdvisor ziyaretçilerinin bu siteden beklentisi, kendilerine tarafsız yorum ve diğer bilgilerin sağlanması yönündedir. Bu içeriği, kişisel deneyimlerini TripAdvisor topluluğuyla paylaşmak isteyen gezginler oluşturmaktadır.

Topladığımız ve gezginler ile işletmelerden oluşan küresel topluluğumuza sunduğumuz içeriğin bütünlüğünü sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Gezginleri yanıltma, etkileme veya gezgin taklidi yapma yönündeki tüm girişimler sahtekarlık olarak kabul edilir ve cezaya tabidir. Bu girişimler aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Bir işletmenin sahibi veya acentesi tarafından işletmenin itibarını artırmak için aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilen girişimler:
  • Kendi işletmesi için yorum yazmak veya bir kişinin sahibi olduğu, yönettiği ya da mali çıkarı olduğu herhangi bir işletme için yorum yazması.
  • Yorum göndermek için herhangi bir optimizasyon şirketini, pazarlama kuruluşunu veya üçüncü tarafı kullanmak.
  • Kendini rakiplerden biri veya bir konuk gibi göstermek.
  • Yorum karşılığında indirim, daha fazla imkan veya herhangi bir özel muamele teklif etmek.
  • Arkadaşlardan veya aile yakınlardan olumlu yorum yazmalarını istemek.
  • Konuklar adına yorum göndermek.
  • Yorum kartlarını kopyalayarak bunları gezgin yorumu olarak göndermek.
  • Özellikle sadece olumlu deneyim yaşamış olan konuklardan e-posta, anket veya başka şekillerde yorum yazmasını istemek.
  • Gezginlere, TripAdvisor'daki olumsuz yorumları kaldırmaları yönünde baskı yapmak.
  • Konukların deneyimleriyle ilgili olumsuz veya kritik yorumlar yayınlamalarını önlemek veya bundan vazgeçirmek.
 • Olumsuz yorum göndererek rakiplerine zarar vermeye çalışmak: İşletme sahipleri ve acenteler, gerçekten bir deneyim yaşamış olsalar bile doğrudan rakipleriyle ilgili yorum YAZMAMALIDIR.

 

 

Bu makale yardımcı oldu mu?