Yardım Merkezi

TripAdvisor içeriğini kullanabilir miyim?

TripAdvisor; yorum, puanlama ve ödülle ilgili önceden hazırlanmış, web sitenizde kullanabileceğiniz içerikler sunar - daha fazla bilgi için burayı tıklayın.

TripAdvisor içeriğini kullanma konusunda başka sorunuz varsa lütfen İzin İsteği Departmanımıza başvurun. Lütfen aşağıdaki bilgileri eklediğinizden emin olun:

  • Adınız
  • İzinle neyin kullanılacağına ilişin açıklama (ve sitemizdeki sayfasının bağlantısı)
  • İçerikle yapmak istediğiniz şey.

 

Bu makale yardımcı oldu mu?