Yardım Merkezi

Profilimi nasıl güncelleyebilirim?

Profiliniz, diğer TripAdvisor üyelerinin, sizinle ve seyahat tarzınızla ilgili bilgi alabileceği yerdir. Bu sayfadaki bilgiler, herkese açık olup diğer TripAdvisor üyeleri tarafından görülebilir.

Öz geçmişinizi ve profil fotoğrafınızı ekleyerek kendinizle ve seyahat tarzınızla ilgili bilgi paylaşın. Profilinizi güncellemek için:

  1. Profilinize gidin
  2. Profili düzenleyin kutusunu tıklayın
  3. Bilgilerinizi girip Kaydet'i tıklayın

TripAdvisor, sitemizde yayımlanan fotoğrafların sahibi olduğunu, fotoğraflarla bir ilişkisi olduğunu veya fotoğrafları onayladığını iddia etmez. Fotoğraf yükleyerek, bunların özel olmayan kullanım, kopyalama, yeniden tasarlama ve yayımlama haklarını TripAdvisor'a vermiş olduğunuzu lütfen göz önünde bulundurun. Yukarıdaki kurallardan en az birini karşılamayan fotoğraflar sitemizden kaldırılacaktır.

Bu makale yardımcı oldu mu?