Yardım Merkezi

İki TripAdvisor hesabımı nasıl birleştirebilirim?

İki TripAdvisor hesabınızı birleştirmek için destek ekibimizle irtibata geçin.

Birleştirmek istediğiniz e-posta adresinin ve TripAdvisor ekran adlarınızın tümünü eklediğinizden emin olun. Bize her iki adresten de birer e-posta göndererek söz konusu TripAdvisor hesaplarının sahibi olduğunuzu doğrulamanızı isteyebiliriz.

Her iki hesabın da sahibi olduğunuzu doğruladıktan sonra, hesaplarınızı memnuniyetle birleştirir ve tüm yorumlarınızı tek bir hesaba taşırız. Maalesef forum gönderilerini, seyahat haritalarını, özel mesajları veya kaydedilmiş seyahatleri bir hesaptan diğerine taşıyamayız.

 

Bu makale yardımcı oldu mu?