Yardım Merkezi

İş ortağı nedir?

İş ortağı, web sitesinde lisanslı içerik görüntülemek için TripAdvisor'la resmi bir sözleşme yapmış tüzel kişidir.

İş ortakları, Pencere Öğesi Merkezi'nde bulunan ücretsiz pencere öğelerinin yanı sıra

lisanslı pencere öğelerinden de faydalanabilmektedir. TripAdvisor'la iş ortaklığında bulunanlar ayrıca API'mız aracılığıyla da içeriğe ulaşabilirler.

Lisanslı bir iş ortağı olmayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen bu formu doldurun.

Bu makale yardımcı oldu mu?