Yardım Merkezi

TripAdvisor pencere öğelerini kimler kullanabilir?

TripAdvisor pencere öğeleri; TripAdvisor'da kayıtlı konaklama tesisleri, gezilecek yerler, restoranlar ve varış noktaları için kullanılabilir. Pencere öğelerini kullanmak için işletme sahibi veya resmi temsilcisi olmanız gerekmez ancak web siteniz:

  1. Çevrimiçi, kişisel, ticari olmayan bir günlük olmalıdır (örneğin, bir blog.)
    VEYA
  2. Ana konusu seyahat olmalıdır;
VE
  1. Seyahat ve seyahatle ilgili ürünler ve hizmetler (otel veya diğer seyahat konaklama tesisleri, havayolu rezervasyonları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sunuyor olmalıdır
    VE/VEYA
  2. Bir varış noktası pazarlama kuruluşu olmalıdır (örneğin, Kongre ve Ziyaretçi Bürosu).

TripAdvisor; kaynak kayıtları, devre mülkler veya bireysel gezginler için pencere öğeleri sağlamaz. Kayıtlı işletmeniz veya varış noktanız için hangi pencere öğelerinin kullanılabildiğini öğrenmek üzere lütfen Pencere Öğesi Merkezinizi ziyaret edin.


Bu makale yardımcı oldu mu?