Yardım Merkezi

Sorular ve Yanıtlar ile İlgili Kurallar

Katkılarınızı önemsiyor ve sizin gibi gezginlerle etkileşimde bulunmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca TripAdvisor’ın, seyahat tavsiyeleriyle bilgileri için güvenli ve güvenilir bir kaynak olmasını sağlamak istiyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirmemize yardımcı olmanız için sizden, sorular ve yanıtlarla ilgili olarak TripAdvisor İçerik Politikası 'na ve aşağıdaki kurallara uymanızı rica ediyoruz:

İlgili

Sorular ve Yanıtlar özelliğimizi kullanırken lütfen bunların kayıtlı işletmeyle ilgili olmasına dikkat edin. Yanıtlar, sorulan soruyla ilgili olmalıdır. Bu, gelecekteki ziyaretlerin planlanmasıyla ilgili bir araç olduğundan, geçmişteki bir ziyaret hakkında soru sorulmasına veya yorum yapılmasına izin verilmemektedir. Bir işletmenin temsilcisine veya başka bir TripAdvisor kullanıcısına yöneltilen yorumlardan uzak durmanızı rica ediyoruz. Rezervasyon veya müsaitlik hakkında soru sormak için lütfen doğrudan işletmeyle iletişime geçin.

Tarafsız

İşletme sahibi veya temsilcisiyseniz soru veya yanıt yazarken işletmenizle olan ilişkinizi açık şekilde belirtmelisiniz. İşletmenizin sahibi olarak buradan kaydolabilirsiniz.

Bu makale yardımcı oldu mu?