Yardım Merkezi

TripAdvisor yorum yazmam karşılığında bana ödül teklif edebilir mi?

TripAdvisor bazen yorumcuların belirtilen bir süre içinde, belirli bir dilde veya belirli bir ülkeden uygun içerikler göndermeleri karşılığında ya da yeni TripAdvisor ürünlerini veya hizmetlerini kullanmalarıyla ilişkili olarak onları ödüllendirdiği çeşitli promosyonlar düzenler. Bu programlarda hiçbir zaman yorumcuları  belirli  bir işletme veya şirket  hakkında yorum yazmaya teşvik etme amacı güdülmemiştir ve gelecekte de böyle bir şey olmayacaktır.

Bu promosyonla sunulan içerik olumlu, nötr veya olumsuz olmasına bakılmaksızın uygundur. Ayrıca TripAdvisor’a gönderilen diğer yorum ve düşünceler için uygulanan gezgin yorumu kurallarının, filtrelerin ve süreçlerin aynısı geçerlidir.

Bu makale yardımcı oldu mu?