search shadow

Vì sao yêu cầu đặt chỗ của tôi bị từ chối?