Trung tâm trợ giúp

Nguyên tắc về Video

Videos được dành riêng cho chủ sở hữu nhà nghỉ có đăng ký Chiến lược doanh nghiệp. Tất cả video được đăng phải đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Dành cho gia đình - Không cho phép video, hình ảnh hoặc tài liệu mang tính thô tục, khiêu dâm, tục tĩu, xúc phạm, phi pháp, gây khó chịu, lăng mạ, khiếm nhã hoặc mang những nội dung khác không phù hợp với cộng đồng của chúng tôi. Người đăng video phải trên 13 tuổi và là thành viên liên kết với cơ sở kinh doanh.
 • Nguyên gốc - Không được phép đăng tải video từ các nguồn khác cũng như video vi phạm bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác. Quý vị có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng hình ảnh của bất kỳ cá nhân nào có thể nhận dạng trong video.
 • Liên quan đến khách du lịch khác - Mọi video, hình ảnh hoặc tài liệu đăng trên Videos phải có nội dung liên quan đến nhà nghỉ, điểm du lịch, nhà hàng, địa điểm hoặc trải nghiệm du lịch nói chung. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.
 • Phi thương mại - Video phải nhằm mục đích cung cấp thông tin thuần túy. Cơ sở kinh doanh có thể đưa logo và thông tin liên hệ vào video nhưng không được chiếm quá 10 giây hoặc 20% tổng thời lượng video (lấy thời hạn thấp hơn). Tuyệt đối không được quảng cáo về giảm giá, ưu đãi hoặc đặc quyền trong video. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.
 • Tệp an toàn - Không được phép đăng video nhiễm vi-rút hoặc có bất kỳ lỗi nào khác với mục đích hoặc có khả năng gây thiệt hại cho máy tính cũng như hệ thống của TripAdvisor và/hoặc người sử dụng.
 • Thuộc tính của tệp:
  • Một tệp video không được có thời lượng vượt quá 3 phút hoặc kích thước vượt quá 500 MB. Video phải ở một trong các định dạng sau: MPEG4 (.mp4) [recommended], QuickTime (.mov) hoặc .m4v. 
  • TripAdvisor khuyến nghị tải lên tệp video có độ phân giải cao nhất có thể. Video phải đáp ứng các tiêu chuẩn về kích thước, tốc độ bit và độ phân giải tối thiểu:
   • Độ phân giải tối thiểu:1280 pixel x 720 pixel đối với video có tỷ lệ khung hình 16:9; 640x480 đối với video có tỷ lệ khung hình 4:3.
   • Tốc độ bit tối thiểu: Tốc độ bit tùy thuộc vào việc mã hóa. Đối với video MP4, tốc độ bit tối thiểu phải là 5MB/s ở độ phân giải 720p. 
   • Tốc độ khung hình: Video phải ở tốc độ khung hình nguyên gốc (thường là 24, 25 hoặc 30 khung hình/giây). Quý vị không nên lấy mẫu lại video ở tốc độ khung hình khác vì việc này thường làm giảm chất lượng của video. 
 • Video phải được tải lên ở tỷ lệ khung hình nguyên gốc và không được bao gồm viền đen ngang hay viền đen dọc. 
 • Thông thường, bố cục ngang (chiều rộng lớn hơn chiều cao) trông sẽ đẹp hơn bố cục dọc (chiều cao lớn hơn chiều rộng). Tất cả video sẽ được định tỷ lệ để vừa vặn với các ô hiển thị chuẩn trên trang web của chúng tôi. 
 • Không được thay đổi video theo bất kỳ cách nào khiến khung cảnh được mô tả bị biến dạng.
 • Không chấp nhận video mờ, tối hoặc khó xem.
 • Không chấp nhận video bị xoay ngang.

TripAdvisor không khẳng định quyền sở hữu, sự liên kết hoặc việc xác nhận cho bất kỳ video nào được đăng trên trang web của chúng tôi. Tính trung thực của mọi video và phụ đề đều thuộc trách nhiệm của chủ sở hữu đã đăng tải và TripAdvisor không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của các video cũng như phụ đề đó. Quý vị đồng ý bảo vệ và bồi thường cho TripAdvisor cũng như các công ty liên kết của TripAdvisor đối với mọi khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại, khoản phạt, hình phạt hoặc các chi phí khác phát sinh từ hoặc liên quan đến video của quý vị và/hoặc việc hiển thị hoặc lưu trữ video của quý vị trên các trang web của TripAdvisor. Xin lưu ý rằng bằng việc tải lên video, quý vị trao cho TripAdvisor quyền không độc quyền, tùy ý sử dụng, sao chép, sử dụng vào mục đích khác và hiển thị các video đó. TripAdvisor sẽ xóa bỏ hoặc không đăng tải video nào không tuân thủ một hay nhiều nguyên tắc nêu trên.

Bài viết này có hữu ích không?