Trung tâm trợ giúp

Lời khuyên & nguyên tắc về cập nhật chi tiết doanh nghiệp

Vui lòng tham khảo hướng dẫn bên dưới để đảm bảo yêu cầu của quý vị đáp ứng nguyên tắc cập nhật doanh nghiệp của chúng tôi. Việc này sẽ giúp đảm bảo chúng tôi xử lý kịp thời và nhanh chóng yêu cầu cập nhật của quý vị.

Nguyên tắc chung

  • Không dùng ngôn từ tục tĩu
  • Không dùng dữ liệu gian lận
  • Không dùng nội dung tiếp thị hoặc quảng cáo
  • Thông tin phải được nhập ở định dạng hợp lệ

Nguyên tắc cụ thể

Tên: Đây phải là tên chính thức của doanh nghiệp quý vị. Tên này cho biết doanh nghiệp của quý vị được nhận diện trên thế giới như thế nào và tên sẽ được nêu bật trên trang web chính thức và biển hiệu của quý vị ra sao. Ví dụ:

Khách sạn Super : Đúng

Khách sạn Super***: Sai. Xếp hạng sao (hoặc các ký tự đặc biệt khác) không phải là một phần của tên chính thức và không được phép đưa vào.

Địa chỉ: Vui lòng sử dụng địa chỉ thực tế của doanh nghiệp, bao gồm tên và số đường phố. Trong trường hợp cập nhật về chuyến tham quan, quý vị có thể sử dụng địa chỉ xuất phát của chuyến tham quan đó. Trong trường hợp chuyến tham quan đón khách du lịch, quý vị có thể để trống địa chỉ. Không đưa vào bất kỳ thông tin định hướng hay thông tin về giao lộ nào. Ngoài ra, trường này không được chứa mã bưu điện, Hộp thư hay thông tin về thành phố hoặc tỉnh của quý vị. Ví dụ:

123 Main Street : Đúng

123 Main Street góc Green Street : Sai - Chỉ được đưa vào thông tin về giao lộ ở đường phố thứ 2.

Mã bưu điện: Đây phải là mã bưu điện chính thức của chính phủ dành cho địa điểm thực tế của doanh nghiệp. Để trống trường này nếu doanh nghiệp không có mã bưu điện.

URL trang web: Phải đầy đủ, chính xác và miêu tả trang web chính thức của doanh nghiệp.

Số điện thoại: Phải là số điện thoại hợp lệ.

Mô tả: Đây phải là mô tả chung, chính xác về doanh nghiệp. Chúng tôi không chấp nhận ngôn ngữ quảng cáo.

Quý vị đang tìm thêm thông tin? Vui lòng tham khảo Nguyên tắc về hồ sơ của chúng tôi để biết thông tin quan trọng khác.

Bài viết này có hữu ích không?