Trung tâm trợ giúp

Nguyên tắc về phản hồi của chủ sở hữu đối với thông báo

TripAdvisor muốn quý vị có cơ hội phản hồi thông báo được đặt trên hồ sơ cơ sở kinh doanh của quý vị.  Nguyên tắc đăng phản hồi thông báo quy định rằng phản hồi của ban quản lý phải:

  • Dành cho gia đình: Không có ngôn từ tục tĩu, đe dọa, nhận xét thể hiện thành kiến, lời nói thể hiện sự căm ghét hoặc nội dung không dành cho gia đình khác. Không có báo cáo bằng hình ảnh về hành vi phạm tội bạo lực hoặc báo cáo hành vi tham gia trực tiếp vào hoạt động phạm pháp.
  • Duy nhất và độc lập: Chúng tôi cho phép một phản hồi cho mỗi thông báo đăng trên trang web của chúng tôi. Vui lòng phối hợp với ban quản lý được ủy quyền khác hoặc chủ cơ sở kinh doanh của quý vị để đảm bảo rằng quý vị là người được chỉ định để phản hồi thông báo.
  • Nguyên gốc: Không có tài liệu trích dẫn từ các nguồn khác và không có tài liệu được đăng ở nơi nào khác. Yêu cầu này bao gồm cả giao tiếp thư tín từ khách hoặc bên thứ ba khác.
  • Chuyên nghiệp: Phản hồi của ban quản lý được đăng bên dưới thông báo. Người dùng TripAdvisor nói chung sẽ đọc được nội dung này, do đó phản hồi cần được viết sao cho thể hiện được các chính sách dịch vụ khách hàng tại doanh nghiệp của quý vị.
  • Liên quan đến tất cả người dùng TripAdvisor: Vui lòng không đăng phản hồi có chứa nội dung không liên quan đến thông báo. Không có lời lẽ lăng mạ cá nhân hay nhận xét không liên quan mang tính cá nhân. Không có cáo buộc về đánh giá gian lận. Không có phản hồi nhắm tới nhân viên TripAdvisor hoặc nhận xét về chính sách của TripAdvisor. Phản hồi của chủ sở hữu phải dựa trên kinh nghiệm của chính ban quản lý hoặc nhân viên của họ.
  • Tôn trọng quyền riêng tư cá nhân Không có suy đoán liên quan đến danh tính của người đánh giá. Cấm sử dụng thông tin cá nhân của bất kỳ người nào, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc thông tin khác có thể dùng để nhận dạng cá nhân.
  • Phi thương mại: Không có tài liệu quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm các khoản khuyến khích để thu hút khách đến cơ sở kinh doanh, các chương trình khách hàng thân thiết và URL không liên quan đến đánh giá được đề cập. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối mọi URL.
  • Dễ đọc: Không có thẻ HTML và không VIẾT HOA TOÀN BỘ quá mức cần thiết, không có từ lóng, các vấn đề về định dạng, văn bản lặp lại hoặc ký hiệu in. Sử dụng đúng bảng chữ cái cho ngôn ngữ quý vị viết. Không chuyển tự sang bảng chữ cái khác. Không chấp nhận các phản hồi của ban quản lý được dịch bằng máy quá khó đọc hoặc không thể hiểu được. Chúng tôi sẽ từ chối các phản hồi của ban quản lý được viết bằng hai ngôn ngữ.

Nếu phản hồi của quý vị tuân thủ những nguyên tắc này, phản hồi thường sẽ được đăng trong vòng bốn mươi tám giờ và quý vị sẽ nhận được thông báo.

Bài viết này có hữu ích không?