Trung tâm trợ giúp

Nguyên tắc của Danh sách cho chuyến đi

Ý kiến được thể hiện trong Danh sách cho chuyến đi là ý kiến của thành viên TripAdvisor chứ không phải của TripAdvisor LLC. Chúng tôi bảo lưu quyền xóa bất kỳ Danh sách cho chuyến đi nào vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo. Nội dung của Danh sách cho chuyến đi phải:

  • Phù hợp với gia đình - Không có ngôn từ hay hình ảnh khiếm nhã.
  • Nguyên gốc - Không có tài liệu trích dẫn đáng kể nào từ các nguồn khác, bao gồm (nhưng không giới hạn đối với) các trang web, giao tiếp qua email, các đánh giá khác, v.v. Bạn không được đăng thông tin liên lạc của bất kỳ ai hoặc tên của bất kỳ thành viên nào khác.
  • Mang tính cá nhân dựa trên quan điểm của khách du lịch - Danh sách cho chuyến đi được tạo bởi khách du lịch và vì khách du lịch. Chủ sở hữu hoặc ban quản lý không được giả làm khách du lịch để viết Danh sách cho chuyến đi. Những thành viên liên kết với doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh được thảo luận trong một Danh sách cho chuyến đi phải tự xác nhận mối liên kết của họ. Các thành viên không được mạo danh nhân viên của TripAdvisor. Tên hiển thị và nội dung bài đăng không được chứa bất kỳ điều gì có thể chỉ ra rằng bạn làm việc cho TripAdvisor.
  • Duy nhất và độc lập - Thành viên có thể tạo Danh sách cho chuyến đi cá nhân với số lượng tùy thích nhưng chúng tôi sẽ xóa mọi Danh sách cho chuyến đi được xác định là trùng lặp hoặc spam.
  • Liên quan đến những khách du lịch khác - Danh sách cho chuyến đi phải chứa tài liệu hướng đến du lịch. Nội dung không liên quan sẽ bị xóa.
  • Phi thương mại - Danh sách cho chuyến đi không được chứa tài liệu tự quảng cáo dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi cho phép liên kết đến các trang nằm ngoài TripAdvisor nhưng việc này chỉ có thể được duy trì nếu như không bị lạm dụng. Chúng tôi bảo lưu quyền xóa mọi URL vì bất kỳ lý do gì.
  • Được viết bằng tiếng Anh - Không có thẻ HTML và không VIẾT HOA TOÀN BỘ quá nhiều, từ lóng hoặc ký hiệu in.
  • Yêu cầu về độ tuổi - Không có đánh giá của trẻ em dưới 13 tuổi.
Bài viết này có hữu ích không?