Trung tâm trợ giúp

Làm cách nào để tôi báo cáo hành vi không phù hợp của một chuyên gia về điểm đến?

Các chuyên gia về điểm đến phải tuân thủ nguyên tắc đăng bài của chúng tôi như mọi thành viên khác. Nếu họ vi phạm các điều lệ, chúng tôi sẽ thực hiện hành động thích hợp. Nếu quý vị phát hiện vấn đề về hành vi của một chuyên gia về điểm đến, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Bài viết này có hữu ích không?