Trung tâm trợ giúp

Các chuyên gia về điểm đến được chọn như thế nào?

Chuyên gia về điểm đến được chọn dựa trên những đóng góp của họ cho các diễn đàn của chúng tôi. Chúng tôi tìm kiếm những người thân thiện, đưa ra lời khuyên hữu ích và trả lời nhiều chủ đề khác nhau một cách thường xuyên. Những thành viên đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi được mời qua email làm chuyên gia về điểm đến.

 

Bài viết này có hữu ích không?