Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để tôi đề cử một chuyên gia về điểm đến?

Nếu quý vị thấy có một thành viên hữu ích trong các diễn đàn, người có thể trở thành một chuyên gia về điểm đến tuyệt vời, vui lòng cho chúng tôi biết. Chúng tôi rất vui mừng khi cộng đồng chúng ta công nhận những người đóng góp đặc biệt đã góp phần phát triển TripAdvisor tốt hơn nữa!

Quý vị biết ai đó có thể trở thành một chuyên gia về điểm đến tuyệt vời? Hãy liên hệ với chúng tôi và cho chúng tôi biết lý do tại sao quý vị cho rằng người này sẽ là một ứng cử viên tốt.

 

Bài viết này có hữu ích không?