Trung tâm trợ giúp

Làm cách nào để báo cáo một bài viết của khách du lịch là không phù hợp?

Tin vui là bạn có thể tự sửa bài viết của khách du lịch! Bạn có thể quản lý bài viết của khách du lịch và nội dung bài viết được thay đổi dễ dàng. Chúng tôi hi vọng bạn sẽ chủ động xóa hoặc sửa nội dung mà bạn thấy khiếm nhã.

Nếu bạn chỉ muốn báo cáo nội dung không phù hợp hoặc gây khó chịu, bạn cũng có thể nhấp vào Báo cáo nội dung không phù hợp ở cuối bài viết. Chúng tôi đánh giá từng nội dung gửi đi theo từng trường hợp. Chúng tôi đọc mọi nội dung bạn gửi nhưng rất tiếc, chúng tôi không thể gửi câu trả lời cá nhân cho báo cáo về nội dung không phù hợp.

 

Bài viết này có hữu ích không?