Trung tâm trợ giúp

Bài viết của khách du lịch là gì?

Chúng tôi thiết kế các bài viết của khách du lịch trên TripAdvisor để cung cấp cho bạn một nơi để đọc, viết và sửa thông tin thực tế, liên quan đến du lịch mà những thông tin này có thể bị chìm theo thời gian trên các diễn đàn của chúng tôi. Hãy nghĩ các bài viết của khách du lịch như là sách hướng dẫn được người dùng viết về một địa điểm cụ thể. Các bài viết có thể bao gồm rất nhiều chủ đề như thông tin cơ bản về điểm đến, các lời khuyên du lịch hữu ích, thông tin về an toàn và nhiều hơn nữa!

Bài viết của khách du lịch không phải là trang biên soạn. Các bài viết của khách du lịch không phải là nơi dành cho các tranh luận hoặc ý kiến về tôn giáo, đạo đức hay chính trị, do đó, vui lòng đề cập tới các thông tin liên quan đến du lịch. Khi bạn đóng góp cho một bài viết của khách du lịch, hãy nhớ rằng các bài viết của khách du lịch là nơi để tìm và đóng góp thông tin khách quan về một điểm đến. Nếu bạn muốn chia sẻ những ý kiến và câu chuyện cá nhân của mình, hãy viết đánh giá! Nếu bạn muốn bắt đầu một cuộc thảo luận và tương tác với những thành viên khác, hãy truy cập các diễn đàn của chúng tôi.

Để được trợ giúp thêm về việc tìm và đóng góp cho bài viết của khách du lịch, hãy xem các hướng dẫn của chúng tôi.

 

Bài viết này có hữu ích không?