Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào tôi có thể tạo và sửa bài viết của khách du lịch?

Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản TripAdvisor của mình, bạn có thể dễ dàng tạo và sửa bài viết của khách du lịch!

Để sửa một bài viết của khách du lịch hiện tại, bạn chỉ cần mở bài viết bạn muốn sửa và nhấp vào Sửa trang này.

Để viết một bài viết của khách du lịch mới:

  1. Chuyển đến một bài viết của khách du lịch hiện tại về địa điểm tương tự như Luân Đôn: Khu lân cận.
  2. Trong thanh bên, nhấp vào liên kết Thêm bài viết mới.
  3. Chọn từ danh sách các chủ đề đã chọn hoặc tạo chủ đề của riêng bạn theo hướng dẫn.

 

Xin nhớ rằng tất cả nội dung bài viết của khách du lịch phải tuân theo nguyên tắc của chúng tôi.

 

Bài viết này có hữu ích không?