Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để tôi xóa bài viết của khách du lịch có nội dung tôi đã viết trên một trang web khác?

Nếu bạn là tác giả của nội dung đã được sử dụng trong một bài viết của khách du lịch chưa được bạn cho phép, hãy liên hệ với chúng tôi và cung cấp thêm chi tiết. Xin nhớ cung cấp tên bài viết của khách du lịch, vị trí của bài viết (URL) và phần nào trong bài viết là nội dung của bạn.

 

Bài viết này có hữu ích không?