Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để tìm bài viết của khách du lịch?

Các bài viết của khách du lịch trên TripAdvisor là những nguồn thông tin cơ bản tuyệt vời và là câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp. Bạn có thể tìm các bài viết của khách du lịch về một điểm đến cụ thể thông qua trang tổng quan của điểm đến đó.

Ví dụ: để tìm một bài viết của khách du lịch về những khu vực lân cận của London:

  1. Nhập "London" vào ô tìm kiếm ở đầu trang chủ của chúng tôi. Nhấp 'Tổng quan về London'.
  2. Cuộn xuống các chủ đề về London từ cộng đồng của chúng tôi và nhấp 'Xem tất cả bài viết của khách du lịch'.
Bài viết này có hữu ích không?