Trung tâm trợ giúp

Tôi phải làm gì nếu ai đó thay đổi hoặc xóa nội dung tôi viết trong bài viết của khách du lịch?

Bởi tất cả các thành viên TripAdvisor đều có thể đóng góp cho các bài viết của khách du lịch nên bạn có thể quay lại bài viết bạn đã sửa và phát hiện ra rằng bài viết đó không còn nội dung như trước. Đây là một phần của quy trình sửa cộng tác!

Tránh tham gia việc sửa đổi lặp đi lặp lại (đôi khi gọi là mâu thuẫn về sửa đổi) và tiếp tục đăng thông tin bạn muốn chia sẻ. Nếu một người khác sửa hoặc xóa nội dung khỏi bài viết mà bạn cho là quan trọng, bạn có thể giải quyết vấn đề này theo một số cách:

  1. Trước hết, đi tới mục nhận xét của bài viết để xem phản hồi của những người đóng góp khác. Mục này có thể có giải thích cho những thay đổi được thực hiện.
  2. Cố gắng giải quyết mọi tranh chấp với những người đánh giá khác
  3. Nếu có hai trường phái trái ngược về một vấn đề cụ thể, nội dung trên trang cần giải thích sự khác biệt về ý kiến và cả hai bên cần được cung cấp không gian bình đẳng để đưa ra những báo cáo thực tế.
  4. Bạn cũng có thể trở lại phiên bản trước đó của bài viết để hoàn tác những thay đổi gần đây.

 

Xin đảm bảo nội dung của bạn đáp ứng nguyên tắc của chúng tôi trước khi bạn đăng lại.

 

Bài viết này có hữu ích không?