Trung tâm trợ giúp

Điều gì xảy ra nếu hai người đang tìm cách sửa một bài viết của khách du lịch cùng lúc?

Nếu bạn nhấp để sửa trang mà thành viên khác đang sửa, bạn sẽ nhận được tin nhắn yêu cầu bạn quay lại sau. Bạn có thể xem phiên bản hiện hành nhất của trang trước khi bạn thêm nội dung của mình. Khi bạn đang sửa một trang, những người khác không thể thực hiện chỉnh sửa với trang đó, do vậy, hãy cố gắng lưu những thay đổi của bạn ngay khi hoàn tất!

 

Bài viết này có hữu ích không?