Trung tâm trợ giúp

Tôi nên làm gì nếu gặp sự cố khi sửa bài viết của khách du lịch?

Có hai lý do tại sao bạn có thể gặp sự cố khi sửa bài viết của khách du lịch. Nếu bạn nhấp để sửa trang mà thành viên khác đang sửa, bạn sẽ nhận được tin nhắn yêu cầu bạn quay lại sau. Hoặc, đôi khi chúng tôi cần vô hiệu hóa quyền truy cập vào một trang cụ thể. Vui lòng kiểm tra lại sớm để xem trang có thể sửa hay chưa.

Nếu bạn có câu hỏi về lý do tại sao một trang cụ thể không khả dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Bài viết này có hữu ích không?