Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào tôi có thể giải quyết xung đột với một người dùng khác về bài viết của khách du lịch?

Xin cố gắng giải quyết các tranh chấp trong khu vực nhận xét của trang bạn đang thảo luận.

Bạn cũng có thể bắt đầu cuộc trò chuyện trên diễn đàn, (chúng tôi đề xuất diễn đàn Trò chuyện ngoài chủ đề) hoặc bằng cách sử dụng Nhắn tin riêng để liên hệ với thành viên khác.

Chúng tôi sẽ không tham gia trừ khi chúng tôi thấy rằng bạn đã có nỗ lực nghiêm túc để giải quyết xung đột này.

 

Bài viết này có hữu ích không?