Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào tôi có thể sửa lỗi do tôi tạo ra trong bài viết của khách du lịch?

Nếu bạn tạo ra lỗi khi sửa bài viết của khách du lịch, bạn có thể sửa lại dễ dàng. Chúng tôi lưu tất cả các phiên bản cũ của bài viết của khách du lịch để so sánh dễ dàng.

Để trở lại phiên bản trước của bài viết:

  1. Quay lại màn hình sửa của bài viết bằng cách nhấp vào Sửa trang này.
  2. Trong Lịch sử phiên bản, bạn sẽ nhìn thấy tất cả các phiên bản từng tồn tại cho trang được đề cập. Bạn thậm chí có thể thấy sự khác biệt giữa hai phiên bản bằng cách chọn chúng và nhấp vào So sánh các phiên bản đã chọn.
  3. Tìm phiên bản bạn muốn xuất hiện thay cho phiên bản hiện tại và nhấp vào Khôi phục.

 

Bài viết này có hữu ích không?