Trung tâm trợ giúp

Nguyên tắc đối với tin nhắn riêng

  • Phù hợp với gia đình - Không có ngôn từ hay hình ảnh khiếm nhã.
  • Chân thực và nguyên gốc - Không đăng tài liệu có bản quyền hoặc nội dung đã được đăng ở nơi khác.
  • Được viết dựa trên quan đểm của khách du lịch, không phải của chủ sở hữu - Chủ sở hữu hoặc người quản lý của nhà nghỉ hoặc của doanh nghiệp khác không được giả làm khách du lịch để viết tin nhắn. Các thành viên liên kết với một doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh phải nêu rõ danh tính bản thân đúng như thực tế và tuân thủ các nguyên tắc khác của chúng tôi.
  • Không có spam - Các thành viên cần tránh ""gửi thư spam"" các thành viên khác. Không cho phép các hình thức truyền thông đại chúng.
  • Liên quan đến khách du lịch khác - Nhắn tin riêng dành cho các cuộc thảo luận liên quan đến du lịch giữa các thành viên. Tin nhắn không được chứa bất kỳ ngôn ngữ hoặc mô tả xúc phạm cá nhân, bôi nhọ hoặc nội dung không liên quan đến du lịch. Không được sử dụng nhắn tin riêng cho các ý kiến chính trị, đạo đức hay tôn giáo nói chung hoặc quấy rối hay mạo danh các thành viên khác. Bạn có thể báo cáo việc quấy rối và spam khi xem tin nhắn riêng.
  • Không mời gọi - Các tin nhắn riêng không được chứa tài liệu quảng cáo, ưu đãi đặc biệt hoặc lời mời gọi cho các dịch vụ, khảo sát hoặc lời mời gọi hỗ trợ các vấn đề pháp lý.
  • Được viết bởi thành viên đã đăng ký ít nhất là 13 tuổi - Nhắn tin riêng chỉ có thể được sử dụng bởi các thành viên đã đăng ký ít nhất là 13 tuổi.
  • Chia sẻ thông tin cá nhân - Cũng như mọi trang web hoặc chương trình email, bạn hãy thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân của mình (ví dụ: tên thật, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ đường phố hoặc tên IM của bạn).
  • Không mạo danh nhân viên của TripAdvisor - Các thành viên không được mạo danh nhân viên của TripAdvisor hay xuyên tạc các chính sách của TripAdvisor. Tên hiển thị và nội dung tin nhắn không được chứa bất kỳ điều gì có thể gợi ý rằng bạn làm việc cho TripAdvisor.
  • Viết theo quy ước email chuẩn - Các tin nhắn phải được viết theo định dạng câu chuẩn không được VIẾT HOA TOÀN BỘ. Thẻ HTML hoặc biểu tượng in sẽ không xuất hiện trong các tin nhắn đã gửi.

 

Lưu ý quan trọng về thông tin cá nhân - Chúng tôi không bao giờ tiết lộ thông tin liên hệ cá nhân, địa chỉ email bên ngoài hoặc tên thật của bất kỳ ai. TripAdvisor tôn trọng quyền tiêng tư của bạn - để biết thêm thông tin, vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

 

Bài viết này có hữu ích không?