Trung tâm trợ giúp

Làm thế nào để tắt tính năng nhắn tin?

Nếu không muốn nhận tin nhắn từ các thành viên TripAdvisor khác, bạn có thể tắt tính năng này bất cứ lúc nào.Để tắt tin nhắn riêng:

  1. Vào phần Đăng ký của hồ sơ.
  2. Dưới các cập nhật của cộng đồng TripAdvisor, chọn Không đối với Nhắn tin riêng.

Nếu bạn muốn sử dụng tính năng này, nhưng cần chặn một thành viên cụ thể hoặc báo cáo một tin nhắn là spam hoặc quấy rối, bạn có thể thực hiện việc đó thông qua Hộp thư đến.

 

Bài viết này có hữu ích không?