Trung tâm trợ giúp

Làm cách nào để tôi báo cáo một tin nhắn riêng là không phù hợp?

Tất cả các tin nhắn riêng đều phải tuân thủ nguyên tắc nhắn tin riêng của chúng tôi. Không được phép spam, quấy rối và gửi thư quảng cáo hàng loạt.

Để báo cáo một tin nhắn riêng là không phù hợp:

    • Chuyển đến mục Tin nhắn của Hồ sơ của bạn.
    • Chọn tin nhắn bạn sẽ báo cáo.

 

  • Nhấp vào Báo cáo spam hoặc Báo cáo nội dung quấy rối và thực hiện theo hướng dẫn.

 

Bài viết này có hữu ích không?